Nauka pływania

Kursy na ratownika wodnego

Etap I

Wymagania dla Uczestnika kursu:

 • ukończone 12 lat;
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);
 • pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub specjalną kartą pływacką.

Etap I obejmuje kształcenie następujących umiejętności:

 • pływanie stosowane w ratownictwie wodnym
 • samoratownictwo
 • wykonywanie skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody
 • pływanie pod wodą i nurkowanie
 • holowanie osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami
 • ewakuacja z wody i na lądzie
 • opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania

Etap II/lub Kurs na ratownika ministerialnego

Uczestnik kursu musi mieć ukończone 16 lat

Etap II obejmuje

 1. Pływanie i techniki ratownictwa wodnego:
  - pływanie stosowane w ratownictwie wodnym
  - samoratownictwo
  - wykonywanie skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody
  - pływanie pod wodą i nurkowanie
  - holowanie osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami
  - ewakuacja z wody i na lądzie
  - opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania
  - postępowanie z osobą tonącą aktywną
 2. Stosowanie sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym:
  - podstawowe prace bosmańskie
  - prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

Etap III

Uczestnik kursu musi mieć ukończone 18 lat

Etap III obejmuje:

 1. Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne
 2. Organizacja pracy ratowników:
  - obowiązków i uprawnień ratowników wodnych
  - specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych
  - specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste)
  - hydrologii i meteorologii
  - dokumentacji działań ratowniczych
 3. Stosowanie sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie:
  - sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania
  - podstawowych prac bosmańskich
  - prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

Karta pływacka / Specjalna karta plywacka

KARTA PŁYWACKA

Wymagania dla osób chcących zdać egzamin na Kartę Pływacką:
- Przepłynięcie w wodzie stojącej 200 metrów w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 metrów na plecach, albo przepłynięcie z prądem wody 400 metrów w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 metrów na plecach.
- Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0.7 metra
- Przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 metrów w wodzie stojącej lub 15 metrów z prądem wody – start z wody

SPECJALNA KARTA PŁYWACKA

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zdać egzamin obejmujący:
- Przepłynięcie w wodzie stojącej 1500 m i wykazanie się znajomością co najmniej dwóch stylów, w tym przepłynięcie minimum 200 m stylem grzbietowym;
- Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;
- Przepłynięcie pod lustrem wody 15 m (start z wody).

Kartę pływacką i specjalną kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu (wydaje się na podstawie dokumentu właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego) oraz członek WOPR posiadający uprawnienia młodszego ratownika WOPR. Posiadacz specjalnej karty pływackiej powinien pływać w specjalnym żółtym czepku pływackim.