Nauka pływania

Program nauki pływania stylowego
Certyfikat stylu grzbietowego

 1. Przepłynąć podczas kursu 5km, w tym stylu.
 2. Uzyskać pozytywną ocenę techniki pływania u swojego instruktora.
  Oraz zdać egzamin komisyjny, przed komisją złożoną z dwóch niezależnych instruktorów:
  - 100 metrów na czas
  - ocena za technikę
  - ocena nawrotów
  - ocena skoku startowego.
 3. Zaliczyć umiejętności dodatkowe:
  - NN żaba 25 z deską na piersiach,
  - demonstracja oddychania w pływaniu kraulem,
  - pozycja startowa do kraula,
  - orientacja pod wodą, wyławianie przedmiotów z dna umieszczonych na okręgu koła o średnicy 3m

Certyfikat stylu dowolnego

 1. Przepłynąć podczas kursu 5km stylem dowolnym,
 2. Zdać egzamin wewnętrzny na ocenę u Instruktora,
 3. Zaliczyć egzamin komisyjny (komisja złożona z dwóch niezależnych instruktorów:
  - 100 metrów w czasie wg tabeli
  - ocena za techniki
  - ocena skoku startowego
 4. Zaliczyć umiejętności dodatkowe:
  - przepłynąć 25 m płynąc rękoma st. klasycznym, z deską między nogami.
  - przepłynąć 12,5 metra pod wodą.

Certyfikat stylu klasycznego

 1. Przepłynąć podczas kursu 5 km w tym stylu,
 2. Egzamin wewnętrzny na ocenę u Instruktora,
 3. Egzaminy komisyjny (komisja złożona z dwóch niezależnych instruktorów):
  - 100 metrów w czasie wg tabeli
  - ocena za technikę
  - ocena nawrotów
  - ocena skoku startowego
  - zaliczyć umiejętności dodatkowe i nurkowanie
  - NN do delfina
  - Przepłynąć 15 m pod wodą

Certyfikat stylu motylkowego

 1. Przepłynąć podczas kursu 2 km w tym stylu
 2. Egzamin wewnętrzny na ocenę,
 3. Egzaminy komisyjny (komisja złożona z dwóch niezależnych instruktorów):
  - 50 metrów w czasie wg tabeli
  - ocena za technikę
  - ocena nawrotów
  - ocena skoku startowego
  - zaliczyć umiejętności dodatkowe i nurkowanie
  - st. zmienny 100
  - 20 metrów pod wodą