Obozy

W ostatnim czasie nasze władze postanowiły obniżyć obostrzenia związane z epidemią i w związku z tym pojawiła się możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu w grupach kilkuosobowych.

Być może, że do końca czerwca te obostrzenia zostaną dalej łagodzone i znoszone, ale prawdopodobnie i tak władze w tym roku nie zezwolą na wyjazdy zorganizowane w formie obozu, czy kolonii. W związku z tym mamy opcję rezerwową - propozycję wyjazdu letniego w innej formie - WYJAZDU RODZINNEGO, podczas którego realizowany byłby program sportowo-rekreacyjny zgodny z programem obozu, czy kolonii pod opieką naszych instruktorów.

Terminy wyjazdów byłby bez zmian, tzn.
I TURNUS 27.06 – 09.07,
II TURNUS 09.07-21.07.

Polegałoby to na tym, że opiekun/opiekunowie przyjeżdżają do ośrodka wraz z dzieckiem/dziećmi/ własnym transportem, ponoszą tylko koszty zakwaterowania z wyżywieniem na wcześniej przez nas wynegocjowanych preferencyjnych warunkach, natomiast my zajmujemy się organizacją zajęć sportowych na lądzie i w wodzie na naszym sprzęcie pływającym i pod opieką naszych ratowników i instruktorów sportu. Ośrodek w Dąbkach jest wspaniale położony w bezpośrednim sąsiedztwie morza/100 m / i jeziora / 50 m./

Zakwaterowanie w pokojach 2,3, 4 osobowych w zależności od potrzeb.
Posiłki byłyby donoszone do pokoi na jednorazowej zastawie.
Zaplanowane podczas obozu - kursy: ratownika, sternika motorowodnego, żeglarstwa, windsurfingu, czy zajęcia z paintbalu byłyby realizowane zgodnie z planem.
Opiekunowie/rodzice mogliby wziąć pod opiekę też inne dzieci, oczywiście za zgodą ich rodziców.

Jest to propozycja wyjazdu rodzinnego nad polskie morze - w związku zaistniałą sytuacją na świecie i odwołaniem wyjazdów zagranicznych proponujemy Państwu i Państwa dzieciom pobyt i bezpieczne, zorganizowane według przepisów zajęcia.

Prosimy o rozważenie w tym roku takiej formy wypoczynku.
Prosimy o podjęcie decyzji do końca maja i poinformowanie nas drogą mailową lub telefoniczną:
I turnus 27.06 – 09.07 grzegorz.puchacz@wp.pl tel. 509 854 425
II turnus 09.07 – 21.07 kostarskiandrzej@gmail.com tel. 608 570 846

SĄ JESZCZE MIEJSCA, ZGŁASZAĆ SIĘ MOGĄ TEŻ OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE BYŁY ZAPISANE NA KOLONIE, OBÓZ !!!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest Szkoła pływania AQARIUS S.C. 91-511 Łódź ul. Poziomkowa 45 B Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Zadań wynikających ze specyfiki placówki (nauki pływania) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda dotycząca uczęszczania dziecka na zajęcia.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. Przenoszenia danych
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są związane z udzieleniem zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.