Obozy

PÓŁKOLONIE ŁÓDŹ 09.08-13.08 2021
CENA – 600 ZŁ. ILOŚĆ MIEJSC 40

Zapewniamy 5 dni aktywnych zajęć pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej Półkolonie będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, w grupach liczących maksymalnie 12 dzieci.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00 - 16.00 - na świeżym powietrzu na boiskach „ORLIKA”, w Arturówku, w lesie łagiewnickim lub w przypadku brzydkiej pogody - na terenie SP 184 z wykorzystaniem jej infrastruktury lub w obiektach miejskich udostępnionych dla grup.

PROGRAM ZAJĘĆ

 • Gry i zabawy na boisku orlik i placu zabaw
 • Wycieczki piesze i rowerowe do Arturówka, lasu łagiewnickiego
 • Podchody
 • Pływanie kajakami
 • Paintball laserowy
 • Łucznictwo
 • Wyjście na basen

W przypadku brzydkiej pogody:

 • Gry i zabawy w sali gimnastycznej
 • Kręgielnia
 • Ściana wspinaczkowa
 • Wyjście do kina
 • Zajęcia na krytej pływalni

WYŻYWIENIE drugie śniadanie- woda mineralna, sok, batonik obiad w formie cateringu

UBEZPIECZENIE NNW
Wpłaty można dokonać gotówką w kasie UKS AQUARIUS na pływalni lub przelewem na konto: 53 1160 2202 0000 0002 4611 4943

KONTAKT/INFORMACJA
Grzegorz Puchacz 509 854 425 / Andrzej Kostarski 608 570 846

ZAPISY przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.aquariusfit.pl,

telefonicznie lub na adres mailowy: kostarskiandrzej@gmail.com; grzegorz.puchacz@wp.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest Szkoła pływania AQARIUS S.C. 91-511 Łódź ul. Poziomkowa 45 B Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Zadań wynikających ze specyfiki placówki (nauki pływania) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda dotycząca uczęszczania dziecka na zajęcia.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. Przenoszenia danych
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są związane z udzieleniem zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.