Obozy

ZIMOWE PÓŁKOLONIE 14.02 – 18.02.2022

Podczas ferii zimowych półkolonie będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego w grupach liczących maksymalnie 12 dzieci. Zajęcia odbywać się będą na terenie SP 71 z wykorzystaniem jej infrastruktury, jak i w obiektach miejskich udostępnionych dla grup.
Półkolonie odbywać się będą w godzinach 8.30.00 – 16.30 od poniedziałku do piątku

PROGRAM ZAJĘĆ

 • Nauka i doskonalenie pływania ( pływalnia WODNY RAJ)
 • Zajęcia sportowe w szkolnej sali gimnastycznej (zabawy i gry zespołowe)
 • Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu ( paintball laserowy, gry terenowe)
 • Wyjście na lodowisko
 • Wyjście do kina
 • Zajęcia na ściance wspinaczkowej

Zapewniamy 5 dni aktywnych zajęć pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej

WYŻYWIENIE

drugie śniadanie, obiad w formie cateringu, napoje

UBEZPIECZENIE NNW

CENA – 650 zł za turnus; koszt jednego dnia uczestnictwa w zajęciach - 150 zł
ZALICZKA W WYSOKOŚCI 250 ZŁ PŁATNA DO 30.11.2021, CAŁOŚĆ KWOTY DO 31.01.2022

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie UKS AQUARIUS na pływalni lub przelewem na konto: 53 1160 2202 0000 0002 4611 4943

KONTAKT/INFORMACJA

Andrzej Kostarski 608 570 846 / Grzegorz Puchacz 509 854 425

ZAPISY przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.aquariusfit.pl, telefonicznie
lub na adres mailowy: kostarskiandrzej@gmail.com; grzegorz.puchacz@wp.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest Szkoła pływania AQARIUS S.C. 91-511 Łódź ul. Poziomkowa 45 B Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Zadań wynikających ze specyfiki placówki (nauki pływania) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda dotycząca uczęszczania dziecka na zajęcia.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. Przenoszenia danych
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są związane z udzieleniem zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.