Nauka pływania

Pływanie Korekcyjne

Pływanie jest szczególnie ważne w profilaktyce powstawania wad postawy u dzieci, dzieje się tak ponieważ, podczas utrzymywania pozycji poziomej w wodzie następuje:

  • wyeliminowanie ciążenia masy ciała znajdującego się powyżej miejsca schorzenia, co wpływa na samokorekcję ( w skrzywieniach aktywnych ),
  • dodatkowy wymuszony ruch mięśni oddechowych głównych i pomocniczych biorących udział w procesie oddechowym,
  • wzrost pojemności życiowej płuc,
  • zwiększenie wpływu na układ wegetatywny,
  • rozwój gorsetu mięśniowego, a w szczególności wybiórcze aktywizowanie określonych partii mięśniowych,
  • korygowanie nieprawidłowego ułożenia poszczególnych segmentów ciała w warunkach odciążenia od ucisku osiowego,
  • likwidowanie dystonii mięśniowej przez rozciąganie mięśni przykurczonych i wzmacnianie w pozycji skorygowanej mięśni osłabionych,
  • doskonalenie koordynacji ruchowej,
  • wyrabianie silnego gorsetu mięśniowego,
  • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu.

Korygowanie wad postawy dzięki zajęciom na pływalni jest bardzo lubianą przez dzieci formą terapii. Pozwala ona łączyć przyjemność, jaką jest dla dziecka przebywanie w wodzie i doskonalenie umiejętności pływackich z oddziaływaniem terapeutycznym którego dziecko, zaabsorbowane ruchem w wodzie, może nawet nie dostrzegać.


O skuteczności pływania w korygowaniu wad postawy przekonani są niemal wszyscy lekarze. Pływanie korekcyjne jest też niejednokrotnie traktowane jako uzupełnienie ćwiczeń w sali gimnastycznej. Jest to uzupełnienie bardzo ważne, przynoszące wymierne korzyści w walce z rozwijającą się wadą. Lekcje pływania korekcyjnego przyczyniają się do likwidacji wady i sprzyjają tworzeniu nawyku prawidłowej postawy ciała. Nauczyciele prowadzący pływanie korekcyjne posiadają niezbędną wiedzę na temat charakteru wady i sposobów postępowania korekcyjnego. Dobór ćwiczeń, ułożeń ciała, zastosowanych przyborów, oraz wykorzystanie sposobów i stylów pływackich ma na celu zapewnienie maksymalnie korzystnych oddziaływań korekcyjnych.


W zajęciach z pływania korekcyjnego uczestniczą dzieci, które potrafią już pływać. Dzieci nie posiadające tej umiejętności powinny najpierw trafić na zajęcia z nauki pływania, a dopiero stamtąd do pływania korekcyjnego. Również na zajęciach nauki pływania występują odpowiednio dobrane ćwiczenia korygujące wady postawy.