Obozy

Program obejmuje nie tylko zabawę, ale również zajęcia z żeglarstwa, kajakarstwa, sportów wodnych

ORGANIZATOREM OBOZÓW ZAGRANICZNYCH JEST- BIURO PODRÓŹY” SID “z Łodzi,
ORGANIZATOREM KOLONII I OBOZÓW W KRAJU JEST- UKS AQUARIUS PRZY SP 184 w Łodzi,

KADRĘ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZĄ OBOZÓW ZAPEWNIA SZKOŁA PŁYWANIA “AQUARIUS”

FacebookInstagram