UKS

Prosimy o opłacanie składek do 10 ego każdego miesiąca

przelewem na numer konta:
53 1160 2202 0000 0002 4611 4943

Kwota 100 zł za miesiąc