Nauka pływania

Nauka dla dzieci – Nauka pływania elementarnego

Pierwszy etap nauki obejmuje przede wszystkim adaptację wstępną do środowiska wodnego, a więc naukę podstawowych umiejętności. Zajęcia prowadzone są z dziećmi od czwartego roku życia. Podczas zajęć dzieci opanowują poszczególne stopnie umiejętności pływackich.

Dla rodziców istnieje możliwość korzystania z zajęć aquafitness, w cenie biletu na rekreację.

Stopień 0 “Foczka basenowa”

(2 lekcje; pierwsze dwa tygodnie nauki)

 1. Wdrożenie do wykonywania samodzielnie podstawowych czynności przed i po zajęciach, wstępne oswajanie z wodą ( brodzenie, podskoki, zanurzanie głowy)
  Wiem co się robi w szatni przed i po zajęciach.
 2. Pod prysznicem moczę i myję ciało.
 3. Wiem jak zakłada się czepek kąpielowy.
 4. Chodzę nie ślizgając się po posadzce pływalni.
 5. Siedząc na brzegu pływalni nogami rozpryskuję wodę.
 6. Potrafię wejść do wody i wyjść z wody po drabince.
 7. Wchodzę i wychodzę z wody różnymi sposobami bez pomocy instruktora.
 8. Brodzę i podskakuję w wodzie głębokiej do piersi.
 9. Chlapie się wodą.
 10. Nie wycieram oczek i noska dłońmi, gdy zmoczę twarz.

Stopień 1 “Bąbelek”

(8 – 10 lekcji; 2 miesiące nauki)

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w wodzie, adaptacja organizmu do środowiska wodnego, (ćwiczenia wypornościowe, statyczne gry i zabawy w wodzie).

 1. Zanurzam głowę do wody na 5 sekund i dłużej.
 2. Otwieram oczy pod wodą.
 3. Potrafię wstrzymać oddech pod wodą.
 4. Umiem wykonać “meduzę”.
 5. Pływam jak “korek”
 6. Dmucham powietrze jednocześnie nosem i ustami.
 7. Wykonuję rytmiczny wdech powietrza i wydech do wody.
 8. Leżę w wodzie na piersiach z pomocą przyrządów, współćwiczącego i samodzielnie.
 9. Leżę w wodzie na plecach z pomocą przyrządów, współćwiczącego i samodzielnie.
 10. Wykonuję poślizgi na piersiach, odbijając się od brzegu lub dna pływalni.
 11. Wykonuję poślizgi na plecach, odbijając się od brzegu lub dna pływalni.

Stopień 2 “Spławik” / “Rybka” / “Ślizgacz”

(16-18 lekcji; 4 miesiące nauki)

Nauczanie kraulowej pracy nóg i dołączanie jej do poślizgów na piersiach i plecach, doskonalenie ćwiczeń oddechowych, dynamiczne gry i zabawy w wodzie.

 1. Skaczę na nogi na płytkiej wodzie:
  - kończę przysiadem pod wodą i podskokiem do góry
  - kończę odbiciem od dna i poślizgiem na piersiach lub plecach
 2. Poprawnie wykonuję kraulową pracę nogami na lądzie i w wodzie- w pozycji siedzącej, w leżeniu na piersiach i plecach.
 3. Robię 5 i więcej wydechów powietrza do wody trzymając się brzegu i pracując nogami.
 4. Potrafię przepłynąć odcinek 5-10 m strzałką na piersiach z pracą nóg i wydechem powietrza do wody – z deską lub makaronem.
 5. Potrafię przepłynąć odcinek 5-10 m strzałką na plecach z pracą nóg – z deską lub makaronem trzymanymi w rękach w różnym położeniu.
 6. Przepływam krótkie 5 m odcinki strzałką bez pomocy sprzętu, z głową schowaną pod wodą na piersiach i na plecach z rękami wzdłuż ciała.
 7. Robię przysiad, wypuszczam powietrze pod wodą i dotykam rękami do dna.

Stopień 3 “Skoczek”

(24-26 lekcji; 6 miesięcy nauki)

Kształtowanie umiejętności pływackich na coraz dłuższych dystansach (do 25 m), doskonalenie koordynacji pracy nóg z oddechem, regulowanie rytmu oddychania, utrwalanie prawidłowego ułożenia ciała na wodzie w pozycji na piersiach i plecach. Przezwyciężanie lęku przed głęboką wodą poprzez skoki na nogi.

 1. Skaczę na nogi do wody głębokiej:
  - z asekuracją trzymając się kija (z podestu pod słupkiem),
  - z makaronem lub z deską trzymaną w dłoniach,
  - samodzielnie ( z niskiego brzegu lub ze słupka).
 2. Przepływam odcinki 25 m ( cały basen) strzałką na piersiach, plecach, z deską lub makaronem w różnym położeniu, z prawidłową kraulowa praca nóg i wydechem powietrza do wody.
 3. Potrafię prawidłowo wykonać ruch wiosłujący rąk do grzbietu na lądzie i w wodzie z deską, makaronem.
 4. Przepływam 25 m dokładanką grzbietową z deską lub makaronem trzymanymi w różnym położeniu:
  - przy brzuchu,
  - w wyprostowanych rękach,
  - za głową.
 5. Potrafię prawidłowo wykonać ruch wiosłujący rąk do kraula na piersiach na lądzie i w wodzie, z deską lub makaronem.
 6. Przepływam krótkie 5 m odcinki na płytkiej wodzie dokładanką kraulową z deską lub makaronem.
 7. Wyławiam przedmioty z dna na głębokości 1,2 m. Potrafię stanąć na rękach opartych o dno pływalni.

Stopień 4 “Nurek”

(32-34 lekcje; 8 miesięcy nauki)

Doskonalenie umiejętności pływania dokładanką do kraula na piersiach i grzbiecie. Nauka i doskonalenie koordynacji pracy rąk z oddechem w dokładance kraulowej. Dalsze oswajanie z głęboką wodą poprzez różnego rodzaju skoki ze słupka. Pływanie na plecach bez deski odcinków 25 m. z rękoma wzdłuż ciała. Nauka nurkowania i wyławiania przedmiotów z wody głębokiej.

 1. Pływam dokładanką grzbietową odcinki 25 m z deską lub makaronem.
 2. Potrafię wykonać wdech powietrza we właściwym momencie podczas przenoszenia ręki nad wodą i zrobić wydech powietrza po dołożeniu ręki do deski w dokładance kraulowej.
 3. Pływam dokładanką kraulową odcinki 25 m z różnym rytmem oddechowym.
 4. Umiem przepłynąć 25 m na plecach bez deski z rękoma wzdłuż ciała.
 5. Potrafię wykonać różnego rodzaju skoki ze słupka, biorę udział w konkursie skoków do wody.
 6. Uczę się nurkować w głębokiej wodzie, wyławiam przedmioty z dna na głębokości 1,8 m:
  - schodząc do dna przy pomocy drabinki,
  - samodzielnie nurkując.

Stopień 5 “Pływaczek”

(40 lekcji; 10 miesięcy nauki)

Doskonalenie pływania na plecach bez deski z dołączeniem naprzemianstronnej i jednoczesnej pracy rąk. Nauka startu do stylu grzbietowego. Doskonalenie pływania dokładanką kraulową z deską i bez deski. Nauka pracy rąk do ‘żabki’. Nauka wślizgu do wody z niskiego brzegu na głowę. Pokonywanie wodnych torów przeszkód. Sprawdzian na odznakę „Już pływam”.

 1. Pływam odcinki 25 i 50 m na plecach bez deski.
 2. Potrafię dołączyć naprzemianstronną i jednoczesną pracę rąk podczas pływania na plecach.
 3. Umiem wykonać start do stylu grzbietowego spod słupka.
 4. Przepływam odcinki 25 m dokładanką kraulową z deską i bez deski, z różnym rytmem oddechowym.
 5. Uczę się pracy rąk do ‘żabki’ na lądzie i w wodzie. Do ‘żabkowej’ pracy rąk dołączam nogi do kraula.
 6. Potrafię zrobić wślizg do wody na głowę z niskiego brzegu:
  - z siadu na brzegu pływalni,
  - z klęku z odbicia jednonóż,
  - z półprzysiadu z odbicia obunóż.
 7. Pokonuje różne tory przeszkód związane z wykonaniem skoku, przepłynięcie pod wodą przez obręcze i wyłowieniem przedmiotów z dna.
 8. Zaliczając sprawdzian – zdobywam odznakę „Już pływam”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest Szkoła pływania AQARIUS S.C. 91-511 Łódź ul. Poziomkowa 45 B Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Zadań wynikających ze specyfiki placówki (nauki pływania) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda dotycząca uczęszczania dziecka na zajęcia.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. Przenoszenia danych
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są związane z udzieleniem zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.