Nauka pływania

Nauka dla dzieci

Nauka obejmuje adaptację wstępną do środowiska wodnego, czyli naukę podstawowych umiejętności oraz opanowanie poszczególnych stopni umiejętności pływackich. Zajęcia prowadzone są z dziećmi od siódmego roku życia.

Nauka dla dorosłych

Rozszerzona nauka pływania stylowego oraz podnoszenie umiejętności pływackich, zakończona certyfikatem.

Pływanie korekcyjne

Zajęcia mające na celu korygowanie wad postawy oraz profilaktykę powstawania takich wad u dzieci.

Kursy na ratownika

Egzamin na kartę pływacką oraz specjalną kartę pływacką dającą uprawnienia do pływania i nurkowania.

Cennik

 • Ø NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA-dzieci, młodzież, dorośli

KARNET MIESIĘCZNY: zajęcia 1 x w tygodniu -40 zł x ilość wejść

zajęcia 2 x w tygodniu -37 zł x ilość wejść

zajęcia 3 x w tygodniu -35 zł x ilość wejść

zajęcia jednorazowe – 50 zł

 • Ø KOREKTYWA

KARNET MIESIĘCZNY: 60 zł x ilość wejść

 • Ø ZAJĘCIA INDYWIDUALNE NAUKI PŁYWANIA

1 osoba - 120 zł x ilość wejść, 2osoby- po 75 zł,

3osoby - po 60 zł, grupa max 4 osobowa - po 50 zł

 • Ø AQUA FITNESS -

KARNET MIESIĘCZNY:

 • v AQUA GIM: 1 x w tygodniu – 25 zł x ilość wejść

AQUA AEROBIK: 2 x w tygodniu – 23 zł x ilość wejść

3 x w tygodniu - 21 zł x ilość wejść

jednorazowe zajęcia30 zł

 • v AQUA BIKE

KARNET MIESIĘCZNY:1 x w tygodniu - 30 zł x ilość wejść

2 x w tygodniu - 27 zł x ilość wejść

3 x w tygodniu - 25 zł x ilość wejść

jednorazowe zajęcia – 40 zł

 • Ø REKREACJA

- bilet normalny 25 zł, w karnecie miesięcznym- 20 zł x ilość wejść

- bilet ulgowy 20 zł , w karnecie miesięcznym -15 zł x ilość wejść

KARNET VIP REKREACJA - KARNET MIESIĘCZNY – 200 zł

wejście na dowolnie wybraną godzinę bez ograniczeń w danym miesiącu

KARNET VIP FITNESS – KARNET MIESIĘCZNY – 300 zł

wejście na dowolnie wybrane zajęcia fitness bez ograniczeń

KONTAKT/ZAPISY 608 57 08 46 509 85 44 25

lub przez stronę internetową www.aquariusfit.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest Szkoła pływania AQARIUS S.C. 91-511 Łódź ul. Poziomkowa 45 B Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Zadań wynikających ze specyfiki placówki (nauki pływania) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda dotycząca uczęszczania dziecka na zajęcia.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. Przenoszenia danych
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są związane z udzieleniem zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.