Nauka pływania

Pływanie Korekcyjne

Pływanie jest szczególnie ważne w profilaktyce powstawania wad postawy u dzieci, dzieje się tak ponieważ, podczas utrzymywania pozycji poziomej w wodzie następuje:

 • wyeliminowanie ciążenia masy ciała znajdującego się powyżej miejsca schorzenia, co wpływa na samokorekcję ( w skrzywieniach aktywnych ),
 • dodatkowy wymuszony ruch mięśni oddechowych głównych i pomocniczych biorących udział w procesie oddechowym,
 • wzrost pojemności życiowej płuc,
 • zwiększenie wpływu na układ wegetatywny,
 • rozwój gorsetu mięśniowego, a w szczególności wybiórcze aktywizowanie określonych partii mięśniowych,
 • korygowanie nieprawidłowego ułożenia poszczególnych segmentów ciała w warunkach odciążenia od ucisku osiowego,
 • likwidowanie dystonii mięśniowej przez rozciąganie mięśni przykurczonych i wzmacnianie w pozycji skorygowanej mięśni osłabionych,
 • doskonalenie koordynacji ruchowej,
 • wyrabianie silnego gorsetu mięśniowego,
 • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu.

Korygowanie wad postawy dzięki zajęciom na pływalni jest bardzo lubianą przez dzieci formą terapii. Pozwala ona łączyć przyjemność, jaką jest dla dziecka przebywanie w wodzie i doskonalenie umiejętności pływackich z oddziaływaniem terapeutycznym którego dziecko, zaabsorbowane ruchem w wodzie, może nawet nie dostrzegać.


O skuteczności pływania w korygowaniu wad postawy przekonani są niemal wszyscy lekarze. Pływanie korekcyjne jest też niejednokrotnie traktowane jako uzupełnienie ćwiczeń w sali gimnastycznej. Jest to uzupełnienie bardzo ważne, przynoszące wymierne korzyści w walce z rozwijającą się wadą. Lekcje pływania korekcyjnego przyczyniają się do likwidacji wady i sprzyjają tworzeniu nawyku prawidłowej postawy ciała. Nauczyciele prowadzący pływanie korekcyjne posiadają niezbędną wiedzę na temat charakteru wady i sposobów postępowania korekcyjnego. Dobór ćwiczeń, ułożeń ciała, zastosowanych przyborów, oraz wykorzystanie sposobów i stylów pływackich ma na celu zapewnienie maksymalnie korzystnych oddziaływań korekcyjnych.


W zajęciach z pływania korekcyjnego uczestniczą dzieci, które potrafią już pływać. Dzieci nie posiadające tej umiejętności powinny najpierw trafić na zajęcia z nauki pływania, a dopiero stamtąd do pływania korekcyjnego. Również na zajęciach nauki pływania występują odpowiednio dobrane ćwiczenia korygujące wady postawy.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest Szkoła pływania AQARIUS S.C. 91-511 Łódź ul. Poziomkowa 45 B Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Zadań wynikających ze specyfiki placówki (nauki pływania) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda dotycząca uczęszczania dziecka na zajęcia.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. Przenoszenia danych
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są związane z udzieleniem zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.