Nauka pływania

Program nauki pływania stylowego
Certyfikat stylu grzbietowego

 1. Przepłynąć podczas kursu 5km, w tym stylu.
 2. Uzyskać pozytywną ocenę techniki pływania u swojego instruktora.
  Oraz zdać egzamin komisyjny, przed komisją złożoną z dwóch niezależnych instruktorów:
  - 100 metrów na czas
  - ocena za technikę
  - ocena nawrotów
  - ocena skoku startowego.
 3. Zaliczyć umiejętności dodatkowe:
  - NN żaba 25 z deską na piersiach,
  - demonstracja oddychania w pływaniu kraulem,
  - pozycja startowa do kraula,
  - orientacja pod wodą, wyławianie przedmiotów z dna umieszczonych na okręgu koła o średnicy 3m

Certyfikat stylu dowolnego

 1. Przepłynąć podczas kursu 5km stylem dowolnym,
 2. Zdać egzamin wewnętrzny na ocenę u Instruktora,
 3. Zaliczyć egzamin komisyjny (komisja złożona z dwóch niezależnych instruktorów:
  - 100 metrów w czasie wg tabeli
  - ocena za techniki
  - ocena skoku startowego
 4. Zaliczyć umiejętności dodatkowe:
  - przepłynąć 25 m płynąc rękoma st. klasycznym, z deską między nogami.
  - przepłynąć 12,5 metra pod wodą.

Certyfikat stylu klasycznego

 1. Przepłynąć podczas kursu 5 km w tym stylu,
 2. Egzamin wewnętrzny na ocenę u Instruktora,
 3. Egzaminy komisyjny (komisja złożona z dwóch niezależnych instruktorów):
  - 100 metrów w czasie wg tabeli
  - ocena za technikę
  - ocena nawrotów
  - ocena skoku startowego
  - zaliczyć umiejętności dodatkowe i nurkowanie
  - NN do delfina
  - Przepłynąć 15 m pod wodą

Certyfikat stylu motylkowego

 1. Przepłynąć podczas kursu 2 km w tym stylu
 2. Egzamin wewnętrzny na ocenę,
 3. Egzaminy komisyjny (komisja złożona z dwóch niezależnych instruktorów):
  - 50 metrów w czasie wg tabeli
  - ocena za technikę
  - ocena nawrotów
  - ocena skoku startowego
  - zaliczyć umiejętności dodatkowe i nurkowanie
  - st. zmienny 100
  - 20 metrów pod wodą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest Szkoła pływania AQARIUS S.C. 91-511 Łódź ul. Poziomkowa 45 B Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Zadań wynikających ze specyfiki placówki (nauki pływania) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda dotycząca uczęszczania dziecka na zajęcia.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. Przenoszenia danych
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są związane z udzieleniem zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.