Nauka pływania

Nauka dla dzieci

Nauka obejmuje adaptację wstępną do środowiska wodnego, czyli naukę podstawowych umiejętności oraz opanowanie poszczególnych stopni umiejętności pływackich. Zajęcia prowadzone są z dziećmi od siódmego roku życia.

Nauka dla dorosłych

Rozszerzona nauka pływania stylowego oraz podnoszenie umiejętności pływackich, zakończona certyfikatem.

Pływanie korekcyjne

Zajęcia mające na celu korygowanie wad postawy oraz profilaktykę powstawania takich wad u dzieci.

Kursy na ratownika

Egzamin na kartę pływacką oraz specjalną kartę pływacką dającą uprawnienia do pływania i nurkowania.