Obozy

Podczas ferii zimowych półkolonie będą realizowane w grupach liczących maksymalnie 12 dzieci.

Zajęcia odbywać się będą na terenie SP 184 z wykorzystaniem jej infrastruktury, jak i w obiektach miejskich udostępnionych dla grup.
W godzinach 8.00 - 16.15 od poniedziałku do piątku.

PROGRAM ZAJĘĆ

 • Ø Nauka i doskonalenie pływania, zajęcia ratownicze (szkolna pływalnia)
 • Ø Zajęcia sportowe w szkolnej sali gimnastycznej (zabawy i gry zespołowe)
 • Ø Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu ( gry i zabawy terenowe)
 • Ø Wyjście na lodowisko
 • Ø Wyjście do kina
 • Ø Zajęcia na ściance wspinaczkowejlub na kręgielni

Zapewniamy 5 dni aktywnych zajęć pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej

WYŻYWIENIE

drugie śniadanie, obiad w formie cateringu, napoje

UBEZPIECZENIE NNW

CENA – 700 zł ; koszt jednego dnia uczestnictwa w zajęciach - 150 zł

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie UKS AQUARIUS na pływalni lub przelewem na konto:
53 1160 2202 0000 0002 4611 4943

W celu potwierdzenie rezerwacja zalecamy kontakt telefoniczny

GRZEGORZ PUCHACZ
tel. 509 854 425
email: grzegorz.puchacz@wp.pl

ANDRZEJ KOSTARSKI
tel. 608 570 846 email: kostarskiandrzej@gmail.com


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest Szkoła pływania AQARIUS S.C. 91-511 Łódź ul. Poziomkowa 45 B Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Zadań wynikających ze specyfiki placówki (nauki pływania) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda dotycząca uczęszczania dziecka na zajęcia.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. Przenoszenia danych
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są związane z udzieleniem zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.